Nyt fra formanden

26. april 2018 19:08 , af Birgit Svarre

Vi kan sige velkommen til 15 nye medlemmer, der er startet på roskole - altså har været i svømmehal og lært redninger, de skal på vandet første gang den 1. maj. 

Der var mødt mange op til informationsmødet i sidste uge, alle med ønske om at komme på aftenholdet, og ingen til 60+. Vi måtte optage dem, der havde meldt sig først og var i gang med at lave en venteliste, da en løsning viste sig. 4 havde mulighed for flexe på arbejdet, så nu har vi 11 elever på aftenholdet og 4 på 60+, som vi har døbt formiddagsholdet, da ikke alle er 60.

De nye grupper, der blev startet ved standerhejsningen er ved at tage form. Flere medlemmer har været i klubben og skrevet sig på listerne, der nu er renskrevet og sendt til grupperne. Flere grupper er allerede gået i gang med opgaven, andre venter lidt. Gruppen, der vedligeholder havkajakkerne har gennemgået klubbens kajakker og går i gang med at få dem klargjort til roskolerne.

Vejret i onsdags, hvor der var rotur og varme hveder var ikke med os - det blæste alt for meget. Vi var nogle 60+ er, der mødte op, hyggede os på land og spiste hveder og drak kaffe - vedligeholdelsesgruppen sluttedesig til selskabet, da devar førdige med gennemgangen af klubhuset.