Formanden har ordet:

5. juli 2017 21:39 , af Birgit Svarre

 

Juli 2017

Vi har holdt bestyrelsesmøde, og referatet kan læses under "Om klubben" - Bestyrelsen - referater.

Der har været god tilslutning til onsdagsroning med mad, og det holder pause her i juli, men bliver så genoptaget til august igen - hold øje med kalenderen på hjemmesiden. Bådelauget har sat en kæde op til pladsen bag vores klubhus, og den vil blive låst, når der er arrangementer på havneområdet. Vi har fået en nøgle, så vi kan komme til vores trailere - nøglen har en gul mærkat og vil hænge i matarialerummet bag døren. Der er kommet nyt skilt om aflæsning af vandscootere og parkering af biler og trailere. Søsportens Sikkerhedsråd iværksætter en informationskampagne om sejlads med vandscootere og andre "hurtige" både - vi følger op på det.

Vi vil lave et "Kom og prøv" - arrangement lørdag den 19. august på stranden i havnen. Vi vil invitere til at prøve kajaktyperne og kano, så vi håber, at I vil reservere dagen, så I kan hjælpe med at afvikle arrangementet. 

Rúna og Monica inviterer alle til en kanotur lørdag den 5. august - så vi håber på godt vejr den dag.

Der vil senere blive mulighed for at konvertere fra havkajak til turkajak, I vil høre nærmere om det

God sommer og gode roture

Birgit