Økonomi

Rabataftaler for medlemmer af HKK

Når du køber ind i nedennævnte butikker, - og viser dit medlemskort, får du rabat på kajakudstyr.
Rabatprocenten varierer fra butik til butik, se i listen:
Rabataftaler

Når du skal købe noget til klubben

så skal du bruge et købsbilag for at få din penge refunderet af kassereren.
Købsbilaget er her:

Mobile Pay 93125